Theuwis.nl

Waar Frederik zich mee bezighoudt

Atelier Onbepaald

De kern van de zaak

“Atelier Onbepaald is een fysieke en persoonlijke ruimte voor Zelfontwikkeling. In het Onbepaalde Atelier staan aanwezigheid en aandacht centraal, Kunst en ambacht zijn het werkveld om dit te onderzoeken.”

Activiteiten

Mei 2019: op dit moment is zijn er een aantal activiteiten, maar geen duidelijke structuur. Ad hoc, en misschien daardoor wel interessanter dan Ad agenda. Mail, bel of wandel langs in Chaam als je de behoefte voelt samen te werken aan een Kunstig Leven.

Elise van Meene

Door Elise van Meene

Coaching

Soms is er behoefte om even stil te staan bij een thema. Iets in je leven uit te werken of te verdiepen. Liever alleen dan in een groep. Hier is onze coaching voor bedoeld. Één-op-één werken aan jouw zelfontwikkeling. Kunst en zelfonderzoek leer je gebruiken voor het verdiepen van jouw vragen.
Heb je hier behoefte aan, schrijf dan naar Frederik. Hij zal inventariseren of jou vraag past bij een van de Leden van het Atelier die coachen.

© 2024 Theuwis.nl

Theme by Anders Norén