Theuwis.nl

Waar Frederik zich mee bezighoudt

Atelier Onbepaald

De kern van de zaak

“Atelier Onbepaald is een fysieke en persoonlijke ruimte voor Zelfontwikkeling. In het Onbepaalde Atelier staan aanwezigheid en aandacht centraal, Kunst en ambacht zijn het werkveld om dit te onderzoeken.”

Activiteiten

Elise van Meene

Door Elise van Meene

Lichaamswerk

Elke dinsdagavond wijden we ons aan lichaamswerk; oefeningen die gericht zijn om aandacht, aanwezigheid en integratie te bevorderen terwijl je actief bezig bent met het lichaam en de geest.

Meer informatie vind je hier.

Coaching

Soms is er behoefte om even stil te staan bij een thema. Iets in je leven uit te werken of te verdiepen. Liever alleen dan in een groep. Hier is onze coaching voor bedoeld. Één-op-één werken aan jouw zelfontwikkeling. Kunst en zelfonderzoek leer je gebruiken voor het verdiepen van jouw vragen.
Heb je hier behoefte aan, schrijf dan naar Frederik. Hij zal inventariseren of jou vraag past bij een van de Leden van het Atelier die coachen.

Next Post

Previous Post

© 2024 Theuwis.nl

Theme by Anders Norén