Theuwis.nl

Waar Frederik zich mee bezighoudt

Verken het!

Samen met Sander Roovers liep ik rond met een vraag, en met irritaties. Waarom slaan social media goede gesprekken zo plat? Daarom gingen we op zoek of we een platform konden inrichten om de elementen van een goed gesprek het web op te brengen.

Resultaat: www.verkenhet.nl

Het doel van dit platform is om online goede gesprekken te faciliteren. Goede gesprekken waarbij nieuwsgierigheid en openstaan voor de meningen en visies van anderen centraal staan. Kennis maken, ook met de ander.

Hiermee bieden we een mogelijkheid om een onderwerp te verkennen, zonder de noodzaak om een onderwerp op voorhand al helemaal doorgrond te hebben. Je kan je gedachten en visies rondom een bepaald onderwerp op papier zetten en anderen uitnodigen om hun gedachten en kijk op jouw artikel te laten horen. Met deze input kan je het artikel aanscherpen en onstaan er continu nieuwere versies van de verkenning. Maar nog belangrijker; door dit proces scherp je bovenal je eigen visie aan door jezelf open te stellen voor de wijsheid van anderen.

Next Post

Previous Post

© 2024 Theuwis.nl

Theme by Anders Norén