Theuwis.nl

Waar Frederik zich mee bezighoudt

the Reality of Being

De afgelopen twee weken heb ik weinig gelezen. Maar er is een boek wat ik in elk geval twee keer per week erbij pak. En relatief kort. Dit is niet een boek waar ik veel van lees. Een kort hoofdstuk ter reflectie, contemplatie en meditatie. Volgens mij is dat de manier om te komen tot waar het boek naar verwijst.
The Reality of Being is het boek waar Jeanne de Salzmann op het einde van haar lange leven mee bezig was. Zij overleed in 1990 op 101 jarige leeftijd. Ik heb haar nooit ontmoet, maar voel een band. Misschien helpt het dat ik mensen heb ontmoet die haar kende. Misschien is het m’n verbeelding. Misschien maakt het niet uit.

Haar woorden geven een bijzondere kijk op de mens, het leven, spiritualiteit en perceptie. Zonder echt iets uit te leggen of met vage onverklaarbare theoriën te komen, nodigt ze de lezer uit om op onderzoek te gaan. Niet antwoord zijn voor haar belangrijk, maar vragen.

Onderzoek naar het Zijn. Wat is de realiteit van het zijn? Hoe is het om aanwezig te zijn? Zonder iets te veranderen of te doen? Maar een aanwezigheid die begint bij onder ogen komen dat we vaak niet aanwezig zijn. Dat er geen besef is. Dát is het begin van wakker worden, het besef dat men slaapt. Zo lijkt ze te zeggen.

Voor mij is het een leidraad in een zoektocht naar aandacht. Naar helder zien, inclusief alles. Een zoektocht die aandacht, volharding en ontspanning vraagt en waar ik hulp bij nodig heb.
Een boek kan daarbij ondersteunen, mits je weet hoe je kunt Lezen. Dit is één van die boeken die laat zien dat er een verschil is tussen woorden vatten en de betekenis achter de woorden tot je kunnen nemen.

Next Post

Previous Post

© 2024 Theuwis.nl

Theme by Anders Norén